Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 959/SYT-QLHNYT Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Về việc thực hiện bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền 07/05/2018
2 116/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 14/03/2018
3 144/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Kế hoạch về triển khai công tác an toàn giao thông năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 30/03/2018
4 340/SYT-TCCB Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU năm 2017 20/02/2017
5 335/SYT-TCCB Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Về việc triển khai kết luận của ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Kèm theo Chỉ thị 13/CT-UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chê) 17/02/2017
6 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông tư Y Tế Những nội dung cần học tập theo chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
7 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông tư Y Tế Biên bản kiểm tra Bệnh viện năm 2016
8 17-KH/TU Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 29/12/2016
9 345A/QĐ-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế Quyết định về việc công bố danh mục kỷ thuật Bệnh viện YHCT năm 2014 22/08/2014
10 472/QĐ-SYT Thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 20/08/2014
11 378/QĐ-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng 31/12/2015
12 04/2015/NĐ-CP Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015
13 01 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế BẢNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN “Về việc tiếp tục học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU và Chỉ thị 43/CT-TU của Thành Uỷ Đà Nẵng – Năm 2016” 12/04/2016
14 01/2016/TT-BYT Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Quy định về kê đơn thuốc YHCT, kê đơn thuốc YHCT kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 05/01/2016
15 2459/BHXH-GĐBHYT Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Thông báo về việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT thông tuyến huyện trong địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2016 29/12/2015
16 14/2014/TT-BYT Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/04/2014
17 40/2015/TT-BYT Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 16/11/2015
18 28/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y Tế Thông tư Y Tế THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DINH DƯỠNG 07/10/2015
19 27/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y Tế Thông tư Y Tế THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC 07/10/2015
20 26/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y Tế Thông tư Y Tế THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y 07/10/2015
Hiển thị 20 kết quả.
của 1

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ IV/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động quý IV-2017

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

DANH SÁCH ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT II/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ II/2017

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ II-2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ I/2017

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ I-2017

3 4 3 5 9 9 1
Hôm nay: 1162
Tháng này: 17757
Tổng cộng: 3435991