Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 2747/SYT-TTra Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Thông báo Y Tế Tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo 31/10/2018
2 42/2013/QH Sở Thông thi & truyền thông thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Chỉ thị Luật tiếp công dân 25/11/2013
3 02/2011/QH13 Bộ Y Tế Chỉ thị Chỉ thị Luật khiếu nại 11/11/2011
4 415/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Biên bản Kế hoạch về việc triển khai công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 12/07/2019
5 412/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Biên bản Kế Hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm phòng, chống vi phạm pháp luật tại cơ sở Y tế 11/07/2019
6 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông báo Biên bản Thông báo tuyển dụng 2019 04/07/2019
7 306/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Chỉ thị KẾ HOẠCH THỰC HIỆN "NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN" NĂM 2019 06/06/2019
8 249/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông báo Chỉ thị KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CÁC NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 15/05/2019
9 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông báo Y Tế Thông báo về việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 20/12/2018
10 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Biên bản Y Tế Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 10/12/2018
11 Giá dịch vụ Kỹ thuật Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Thông báo Y Tế BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 01/01/2018
12 565/ KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Truyền thông Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tuyên truyền " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" trong bệnh viện Y học cổ truyền 07/11/2018
13 Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Biên bản kiểm tra Bệnh viện năm 2017
14 61/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Truyền thông Kế hoạch về truyền thông cái cách hành chính năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 07/02/2018
15 138/KH-GDSK Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Truyền thông Kế hoạch về tuyên truyền thu tiền trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/10/2018
16 484/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Quý IV năm 2018 08/10/2018
17 471/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 01/10/2018
18 959/SYT-QLHNYT Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Công văn Y Tế Về việc thực hiện bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền 07/05/2018
19 116/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 14/03/2018
20 144/KH-YHCT Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Y Tế Kế hoạch về triển khai công tác an toàn giao thông năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 30/03/2018
Hiển thị 20 kết quả.
của 1

PHƯƠNG ÁN CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 13 (BÃO VAMCO) NĂM 2020

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH RÀ QUÉT XỬ LÝ MÃ ĐỘC NĂM 2020

Kế Hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Bệnh viện năm 2020

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH NĂM 2019 ĐỚI TƯỢNG Y, BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG Y SỸ VÀ BÁC SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020 LẦN I

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP "XOA BÓP BẤM HUYỆT PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP"

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

HỒ SƠ CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE CỦA Bv YHCT Thành phố Đà Nẵng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO "Công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

3 7 6 8 8 6 7
Hôm nay: 446
Tháng này: 6585
Tổng cộng: 3768867