Lịch công tác

 

                        LỊCH CÔNG TÁC

                       (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017)

 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

 

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

06/02/2017

 

- Chuyên môn

- Họp Cán bộ chủ chốt

 

 

- 14h

Thứ 3

07/02/2017

 

 Chuyên môn

 

 

 

 

Thứ 4

08/02/2017

 

Chuyên môn

 

 

Thứ 5

09/02/2017

 

- Chuyên môn

- Họp Chi bộ

 

 

 

- 14h

Thứ 6

10/02/2017

 

- Chuyên môn

- Họp Hội đồng Quản lý chất lượng Bv + Tổ QLCL

- Giám đốc đi công tác tại Hưng Yên

 

 

 

- 14h

 

In

Xem thêm lịch khác

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ 4 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỎNG VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2018

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2018

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ IV/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động quý IV-2017

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

DANH SÁCH ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT II/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ II/2017

3 5 5 7 7 7 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 13429
Tổng cộng: 3557773