Thuốc ức chế men chuyển (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor – ACEI) là một trong những thuốc phổ biến được lựa chọn làm thuốc điều trị ưu tiên (first-line therapy) đối với bệnh cao huyết áp (HA).
Quá trình “Đối chiếu sử dụng thuốc” (tạm dịch từ khái niệm Medication Reconciliation) là một phần quan trọng trong công tác dược lâm sàng trên thế giới, góp phần đáng kể giảm thiểu các sai sót khi dùng thuốc (SSKDT). Bài viết này nhằm cung cấp một góc nhìn tổng quan về đối chiếu sử dụng thuốc tại các nước có nền y tế phát triển.

z

Thông Báo Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

DANH MỤC DỊCH VỤ GIÁ VIỆN PHÍ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

DANH MỤC DỊCH VỤ GIÁ BHYT SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN THEO TT 13/2019/TT-BYT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/08/2019 THEO TT 13/2019/TT-BYT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/08/2019

DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ YÊU CẦU

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả triển khai tuyên truyền Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

KẾ HOẠCH Triển khai cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa" năm 2021 tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

3 8 5 9 4 9 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 10034
Tổng cộng: 3859496