Thông tin lãnh đạo

        Xem với cỡ chữ    

Giám đốc :
Điện thoại văn phòng :
Điện thoại di động :
Email :

ThsBs Nguyễn Văn Ánh
0511-3696027
0905033333
bsynguyenvananh@yahoo.com.vn

anhnv6@danang.gov.vn 

 

 


Phó Giám đốc :
Điện thoại văn phòng :
Điện thoại di động :
Email :

BsCKI Phạm Phước Tâm
0511-3696039
0905121226
phamphuoctam@yahoo.com 

chiboyhct@danang.gov.vn

 

 


Phó Giám đốc :
Điện thoại văn phòng :
Điện thoại di động :
Email :

ThsBs Bùi Thị Mai Hiên
0511-3696038
0935284707
buithimaihien2014@gmail.com

 

 

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ 4 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỎNG VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2018

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2018

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ IV/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động quý IV-2017

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG QUÝ IV-2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

DANH SÁCH ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỢT II/2017

3 5 7 2 7 6 5
Hôm nay: 724
Tháng này: 12528
Tổng cộng: 3572765